Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Hồ sơ và thủ tục

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – Hồ sơ và thủ tục

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chúng ta vẫn thường gọi là sổ đỏ, sổ hồng chính là bằng chứng khẳng định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản là đất đai, nhà ở. Việc cấp và sử dụng giấy chứng nhận cũng luôn phải tuân theo những quy định của Nhà nước.

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tìm hiểu về khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Theo nội dung khoản 16, điều 3, luật đất đai được ban hành năm 2013 quy định: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.” 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một mẫu thống nhất được áp dụng trên phạm vi cả nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành, có hiệu lực đối với mọi loại đất, nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất. 

Sở dĩ thường được người dân gọi là sổ đỏ hay sổ hồng là do đặc điểm màu của bìa sổ. Mặc dù là mẫu thống nhất nhưng có màu khác nhau là bởi sự thay đổi do từng thời điểm ban hành.

Tầm quan trọng của sổ đỏ

Sổ đỏ là căn cứ để Nhà nước xác định ai chủ chủ sở hữu nhà ở hoặc người có quyền sử dụng đất hợp pháp.

Là điều kiện để xác định và thực hiện các quyền mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho tặng, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Sử dụng làm căn cứ để xác định bồi thường khi quy hoạch và thu hồi đất đai.

Là căn cứ quan trọng để giải quyết các vụ kiện tụng, tranh chấp liên quan đến nhà đất và các tài sản gắn liền với đất.

Là căn cứ để xác định loại đất được ghi trong phần mục đích sử dụng đất của giấy chứng nhận.

Là thành phần quan trọng của hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất khi mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho tặng, thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Các trường hợp được cấp sổ đỏ

Người dân sẽ được nhà nước và các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp sổ đỏ trong các trường hợp sau:

– Người đang sử dụng đất và có đầy đủ mọi điều kiện để được cấp giấy chứng nhận

– Người yêu cầu cấp đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định

– Người mua đất, nhà ở và các tài sản gắn liền khác

– Người được nhà nước giao hoặc cho thuê đất sau ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành

– Trường hợp sử dụng đất trong các khu kinh tế, khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất.

– Người sử dụng đất hợp thửa, tách thửa hoặc các thành viên trong gia đình có quyền sử dụng đất hiện có.

– Người được nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận góp vốn hoặc được thừa kế quyền sử dụng đất.

– Người sử dụng đất theo kết quả hòa giải, giải quyết tranh chấp, kiện tụng, tố cáo, khiếu nại về đất đai được ban hành, công bố bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các trường hợp sau đây không được cấp sổ đỏ

– Tổ chức, cá nhân, cộng đồng cư dân được Nhà nước giao đất để quản lý

– Người đang sử dụng hoặc quản lý đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của địa phương.

– Người đi thuê lại đất của chủ đất để sử dụng

– Người nhận khoán các loại đất rừng, đất trong các nông, lâm trường

– Người đang sử dụng đất nhưng không có đủ các điều kiện để được cấp sổ đỏ hoặc đủ điều kiện nhưng đất nhưng đã nằm trong diện đất thu hồi đã được ra thông báo, quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là yếu tố xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản là đất đai và các tài sản gắn liền khác. Xem thêm các bài viết mới tại Blogbatdongsan.org cập nhật liên tục và chính xác nhất.