Xây nhà trên đất quy hoạch có được đền bù không?

Xây nhà trên đất quy hoạch có được đền bù không?

Xây nhà trên đất quy hoạch có được đền bù không là câu hỏi được rất nhiều người thắc mắc bởi khi xây dựng mới trên đất quy hoạch, số tiền đền bù của mảnh đất cũ và công trình xây mới sẽ có khác biệt rất lớn, vậy pháp luật quy định như thế nào về vấn đề đền bù này, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay những thông tin hữu ích dưới đây nhé!

Có được xây nhà trên đất quy hoạch hay không?

Trước khi tìm hiểu về vấn đề xây nhà trên đất quy hoạch có được đền bù không, trước hết bạn biết về điều kiện được xây dựng nhà trên đất quy hoạch. Theo đó, căn cứ vào Khoản 2 Điều 49 Luật đất đai năm 2013 quy định:

Xây nhà trên đất nông nghiệp: quy hoạch có được bồi thường? - VietNamNet
Có được xây nhà trên đất quy hoạch hay không?

Trường hợp 1: Đối với các trường hợp đất được công bố quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng hàng năm của cấp huyện, người sử dụng đất vẫn tiếp tục được sử dụng, thực hiện đầy đủ các quyền sử dụng (mua, bán, nhượng quyền, xây dựng) theo quy định của pháp luật.

Trường hợp 2: Nhà đất ở trong diện quy hoạch, đã có kết hoạch hàng năm do cấp huyện cấp, người sử dụng đất vẫn có thể chuyển đổi mục đích, thực hiện các quyền sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Nếu hộ gia đình có nhu cầu cải tạo, sửa chữa công trình hiện tại bắt buộc phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật.

Xây nhà trên đất quy hoạch có được đền bù không?

Căn cứ vào Luật xây dựng năm 2014, nếu muốn xây nhà trên đất quy hoạch, các cá nhân, tổ chức phải chú ý các điều kiện sau:

Một là, phần đất thuộc quyền sở hữu của gia đình trong khu vực quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hai là, cơ quan chức năng sẽ được phê duyệt nhưng cần phù hợp với nhu cầu thực tế, thời hạn tồn tại của công trình.

Ba là, người xin xây dựng bắt buộc phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn được phép xây dựng. Nếu không chịu tự phá dỡ sẽ bị cưỡng chế và buộc phải chịu toàn bộ chi phí phá dỡ theo quy định.

Như vậy, nếu chưa được cấp giấy phép xây dựng mà cố tình tiến hành xây dựng ngoài việc bị xử lý hành chính, các cá nhân, tổ chức buộc bị thu hồi đất. Phần đền bù của sẽ tính bằng phần đất trước khi xây dựng (tức là phần diện tích đất trước đó), riêng công trình xây dựng mới sẽ không được đền bù. Đặc biệt việc tháo dỡ sẽ bị cưỡng chế thực hiện, hộ gia đình bắt buộc phải chịu chi phí tháo dỡ.

Do đó, trước thắc mắc “xây nhà trên đất quy hoạch có được đền bù không” thì câu trả lời là “Có”, nhưng hộ gia đình chỉ được bồi thường tiền đất, phần xây mới không được tính.

Xây nhà trên đất quy hoạch có được đền bù không? (Giải đáp) | Báo Tây Ninh

Quy định xử phạt khi xây dựng trái phép trên đất quy hoạch

Theo Khoản 5 Điều 15 Nghị định 139/2017 NĐ-CP về xử phạt hành chính trong hoạt động xây dựng, đối với các cá nhân, tổ chức xây dưng trái phép:

Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau:

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này;

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.